راهنمای خدمت

1

عنوان خدمت

ارائه خدمت بیمه اتکائی به شرکت‌های بیمه  (شناسه خدمت: 13091827100)

2

معرفی خدمت

این خدمت بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی و طبق ضوابط آئین‌نامه شماره 76 مصوب شورای عالی بیمه به شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم ارائه می‌شود. هدف از آن فراهم آوردن شرایط لازم برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های یبمه و کاهش ریسک آنها در کسب و کار بیمه‌گری و از همه مهمتر حمایت از بیمه‌گذاران است.

3

شرایط کسب خدمت

-

4

مدارک

-

5

مراحل دریافت خدمت

1-   دریافت و تجمیع اطلاعات بیمه‌گری شرکت‌های بیمه در کلیه رشته‌ها

2-   تهیه بردرو ماهانه (بصورت مکاتبه و در کارتابل‌های ذیربط)

3-   صدور صورتحساب اولیه به تفکیک ماه و رشته بیمه و ارائه به شرکت (در کارتابل مکانیزه ذیربط)

4-   نهایی سازی صورتحساب پس از 15 روز از تهیه صورتحساب اولیه و ارسال به شرکت بیمه در لحظه در کارتابل

5-   تهیه مکاتبات ذیربط بصورت خودکار و مکانیزه در سیستم‌ مکاتبات و ارسال به شرکت‌های بیمه- حسابداری و واحدهای اتکائی

6-   ارائه اطلاعات سند حسابداری ذیربط بصورت وب سرویس به واحد مالی شرکت‌های بیمه و حسابداری اتکایی بیمه مرکزی (بصورت کاملاً مکانیزه)

7-   تهیه گزارش‌های متنوع اتکایی ذیربط

6

هزینه خدمت

مطابق آئین‌نامه

7

آدرس اینترنتی دریافت خدمت

https://sanhabssoi.centinsur.ir/

 

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین