راهنمای خدمت

1

عنوان خدمت

 پاسخ به استعلام سوابق بیمه خودرو  (شناسه خدمت: 13091160100)

2

معرفی خدمت

این خدمت تحت وب  وپياده سازي و در بستر اینترنت انتشار یافته تا امكان استعلام اطلاعات بیمه نامه، خسارت و زیاندیده براي كليه شركتهاي بيمه و شهروندان از هر نقطه و با هر سيستم عامل فراهم آيد.

كليه شعب و نمایندگی‌های شرکت‌هاي بیمه پس از شناسه كاربري و رمز از مديريت رايانه شرکت(کاربران ادمین و مجاز در شرکت بیمه) ، قادر به استفاده از این خدمت از طریق وبگاه بیمه مرکزی خواهند بود.

استعلام اطلاعات بیمه نامه، خسارت و يا زيانديده از بانك اطلاعاتي سيستم سنهاب، بر اساس نوع بیمه (شخص ثالث و بیمه بدنه) و به روش جستجوي ساده با هريك از پارامترهای مختلف خودرو نظیر شماره بیمه نامه، شماره پلاک خودرو، شماره شاسی و شماره موتور ويا جستجوی ترکیبی با پارامترهايي مركب از شماره پلاک، شماره شاسی و شماره موتور، قابل انجام است.

لازم به ذکر است که شرکت‌های بیمه و شعب نمایندگی‌ها قادر به استعلام کلیه بیمه‌نامه‌ها هستند در حالی که شهروندان صرفاً اطلاعات خودرویی که مشخصات آن را دارند می‌توانند استعلام کنند.

3

شرایط کسب خدمت

این خدمت به شرکت های بیمه و نمایندگان آنها ، شعب و شهروندان ارائه می شود.

4

مدارک

نیاز به مدارک ندارد و شعبه و نمایندگان شرکت‌های بیمه با مراجعه به شرکت ذیربط می‌توانند نام کاربری و رمز عبور دریافت دارند و یا در سامانه ثبت نام کنند.

شهروندان با مراجعه به میز خدمت در پورتال بیمه مرکزی و انتخاب گزینه پاسخ به استعلام سوابق خودرو می‌توانند وارد سامانه ‌شوند.

 

5

مراحل دریافت خدمت

فرایندهای مربوط به نماینده یا شعبه

1-      ورود نماینده یا شعبه به پرتال و مراجعه به میزخدمات الکترونیک

2-      انتخاب میز خدمت شبکه فروش

3-      ورود با نام کاربری و رمز عبور

4-      انتخاب گزینه استعلام و ورود اطلاعات در فرم مربوطه

فرایندهای مربوط به شهروندان

1-      ورود شهروند به پرتال و مراجعه به میزخدمات الکترونیک

2-       انتخاب گزینه "پاسخ به استعلام سوابق بيمه خودرو"

3-     ورود اطلاعات در فرم های مربوطه و طی کردن مراحل مورد نظر

6

هزینه خدمت

رایگان

7

آدرس اینترنتی دریافت خدمت

آدرس مورد استفاده شهروندان: 

https://www.centinsur.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=742

آدرس مورد استفاده شبکه فروش شرکت های بیمه:

https://sanhabssoi.centinsur.ir/account?isAgent=True

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین