راهنمای خدمت

1

عنوان خدمت

پاسخ به استعلام سوابق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده (ویژه ناجا و قوه قضائیه)  (شناسه خدمت: 13091160102)

2

معرفی خدمت

این خدمت در قالب وب سرویس پياده سازي و در بستر ارتباطی فی مابین در اختیار ناجا و قوه قضائیه قرار گرفته است تا امكان استعلام اطلاعات بیمه نامه، خسارت و زیاندیده را بصورت برخط و در لحظه داشته باشد.

با توجه به تغییر رویه جمع آوری اطلاعات به صورت آنلاین از شرکتهای بیمه در رشته ثالث و حوادث راننده و تخصیص شناسه یکتا به هر بیمه نامه شخص ثالث صادره، به محض صدور بیمه‌نامه امکان استعلام از وضعیت صدور و پرداخت خسارت آن توسط ناجا و قوه قضائیه میسر است.

لازم به ذکر است این خدمت بر اساس ماده 54، 55 و 56 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 به ناجا و قوه قضائیه ارائه می‌شود.

3

شرایط کسب خدمت

انعقاد تفاهم نامه

4

مدارک

-

5

مراحل دریافت خدمت

1.     جمع آوری اطلاعات آنلاین ، پردازش اطلاعات در بانک اطلاعاتی

2.     کنترل و جمع بندی اطلاعات واصله شرکتهای بیمه کاملا بر خط در رشته ثالث و حوادث راننده

3.     ارائه سرویس به ناجا و قوه قضائیه (استعلام بیمه نامه و خسارت و زیاندیده) در قالب وب سرویس

6

هزینه خدمت

مطابق تفاهم نامه

7

آدرس اینترنتی دریافت خدمت

این خدمت به صورت وب سرویس بوده و به ذینفعان حقوقی ارائه می شود. آدرس و شرایط استفاده از آن در مستندات فنی ذیربط برای ذینفعان (ناجا و قوه قضائیه) ارسال شده است.

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین