راهنمای خدمت

1

عنوان خدمت

صدور مجوز فعالیت اکچوئران رسمی (شناسه خدمت: 13011161102)

2

معرفی خدمت

این خدمت با هدف صدور مجوز برای متقاضیان اکچوئران رسمی بیمه می باشد.

خروجی این فرآیند به صورت صدور پروانه رسمی براساس آیین نامه مربوطه (شماره 78 )می باشد، همچنین دسترسی به این ضوابط و مقررات برای عموم از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم می باشد.

3

شرایط کسب خدمت

سابقه کار مفید مرتبط با اکچوئری

4

مدارک

مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی

5

مراحل دریافت خدمت

اقدامات لازم جهت صدور پروانه اکچوئران رسمی بیمه

-        مراجعه به سایت پژوهشکده بیمه جهت ثبت نام آزمون 2 بار در سال

-        انجام ثبت و نام مصاحبه ارزیابان خسارت بیمه ای در سایت  بیمه مرکزی توسط قبول شدگان در آزمون کتبی

-        بررسی مدارک متقاضیان

-        تشکیل جلسات آزمون شفاهی برای متقاضیان واجد شرایط و هماهنگی های لازم با واحدهای مربوطه

-        تهیه و ارسال گزارش نتایج نهایی و اعلام آن به متقاضیان جهت اقدامات مربوط به تشکیل پرونده

 

مراحل تکمیل مدارک جهت اعطای پروانه حقوقی:

-        تاييديه اداره ثبت شركتها در خصوص نام شرکت/مؤسسه

-        تکمیل فرم مشخصات شرکت/مؤسسه

-        گواهي پرداخت سرمايه شرکت

-        دریافت و بررسی مدارك شناسایی اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، سهامداران و بازرسین

-        اخذ اظهارنامه ثبت شركت

-        اخذ اساسنامه شرکت

-        تكميل صورتجسلسات مربوطه و ليست سهامداران

-        اخذ آگهي تاسيس شركت

-        دریافت آگهي روزنامه رسمي

-        دريافت تعهدنامه هاي مربوطه

-        دريافت برگ عدم سوء پيشينه کیفری

-        استعلام از واحد مبارزه با پول شويي

-        استعلام از دفتر مرکزی حراست

-        دریافت تضامین مربوطه

-        بازدید و گزارش از محل دفتر فعالیت موسسات در سراسر کشور

-        استعلام از شركت هاي بيمه

 

مراحل تکمیل مدارک جهت اعطای پروانه حقیقی:

-        دريافت تعهدنامه هاي مربوطه

-        دريافت برگ سوء پيشينه

-        دريافت مدارك شناسايي

-        ارسال فرم­های تکمیل شده متقاضی درخصوص رعایت مقررات مبارزه با پول شويي به اداره ذیربط

-        ارجاع متقاضی به دفتر مرکزی حراست جهت تشکیل پرونده

-         صدور پروانه و معرفی اکچوئران به شرکت های بیمه و واحدهای مربوطه

6

هزینه خدمت

رایگان

7

آدرس اینترنتی دریافت خدمت

https://sanhabsales.centinsur.ir/Actuary/ActHome.aspx

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین