راهنمای خدمت

1

عنوان خدمت

احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه  (شناسه خدمت: 13011161104)

2

معرفی خدمت

مؤسسه بیمه موظف است همزمان با معرفی فرد پیشنهادی جهت احراز صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی هریک از سمت‌های کارکنان کلیدی، اقلام اطلاعاتی مربوط را در سامانه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی تکمیل و به انضمام تصویر الکترونیکی مدارک از طریق سنهاب به بیمه مرکزی ج.ا. ایران ارسال نماید.

3

شرایط کسب خدمت

-

4

مدارک

1.    عکس پرسنلی؛

2.    تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

3.    مدارک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

4.    معرفی‌نامه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی؛

5.    گواهی عدم سوء پيشينه كيفري که کمتر از یک سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد؛

6.     اقرارنامه و تعهدنامه فرد پیشنهادی مبنی بر رعایت ممنوعیت تصدی سایر مشاغل مصرح در آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه، اصل 141 قانون اساسی، قانون منع تصدی بیش از یک شغل و تبصره «2» قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، رعایت مقررات و آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه و دارا نبودن سمت و شغل در سایر مؤسسات بیمه، و دارا نبودن سمت، شغل و سهم در کارگزاری‌ها، نمایندگی‌های بیمه، اکچوئر رسمی بیمه و ارزیابی خسارت؛

7.    گواهی مربوط به سوابق و سمت‌های شغلی و مستندات مربوط به تجربه حرفه‏ای مفید مشتمل بر تاریخ شروع و خاتمه هر سمت از مراجع ذیصلاح؛

8.    صورتجلسه مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره (حسب مورد) با موضوع معرفی فرد پیشنهادی به عنوان عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به بیمه مرکزی ج.ا. ایران جهت احراز صلاحیت حرفه‌ای؛

9.    نامه سهامدار حقوقی عضو هیئت‌مدیره مؤسسه بیمه با موضوع معرفی نماینده در هیئت‌مدیره و تأیید کتبی قبولی سمت مذکور توسط فرد پیشنهادی

5

مراحل دریافت خدمت

1.     تکمیل و بارگذاری اطلاعات فرد پیشنهادی توسط شرکتهای بیمه

2.     بررسی اطلاعات فرد پیشنهادی در بیمه مرکزی

3.     اخذ استعلام از حوزه های مربوطه

4.     انجام مصاحبه تخصصی

5.     اعلام نتیجه مصاحبه تخصصی به شرکتهای بیمه

6

هزینه خدمت

رایگان

7

آدرس اینترنتی دریافت خدمت

https://sanhabsales.centinsur.ir/Sales/CmpMngChk.aspx

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین