راهنمای خدمت

1

عنوان خدمت

اعطای پروانه فعالیت موسسات بیمه در جمهوري اسلامي ايران (شناسه خدمت: 13011161107)

2

معرفی خدمت

این فرآیند برای بررسي تقاضاي تاسيس شركت هاي بيمه به منظور صدور مجوز فعالیت می پردازد.

3

شرایط کسب خدمت

-

4

مدارک

1.  تکمیل و ارسال فرم تقاضاي تأسيس مؤسسه بيمه غيردولتي.

2.  تکمیل و ارسال پرسشنامه ويژه اشخاص حقيقي عضو هيئت مؤسس به همراه تصویر كليه صفحات شناسنامه ­­­و اصل گواهي عدم سوء پيشينه.

3.  تکمیل و ارسال پرسشنامه ويژه اشخاص حقوقی عضو هيئت مؤسس به همراه تصویر شركت­نامه و آگهي تأسيس، تصوير اساسنامه شركت يا مؤسسه و تغييرات ثبت شده آن،  تصوير روزنامه رسمي مشتمل بر آخرين تغييرات هيئت مديره، تصوير ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش بازرس قانوني در سه دوره مالي قبل.

4.  تکمیل و ارسال تعهدنامه موسسين حقیقی و حقوقی درخصوص منابع تامین سرمایه موسسه بیمه در شرف تاسيس.

5.  تکمیل و ارسال تعهدنامه سهامداران حقيقي و حقوقی موسسات بيمه در خصوص نقل و انتقال سهام.

6.  تکمیل و ارسال تعهدنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی برای دریافت مجوز تأسیس شرکت بیمه.

7.  پیش نویس اساسنامه و  برنامه جامع عملیاتی شرکت بیمه در مرحله تقاضا.

8.  حسب مورد انجام استعلام های لازم از دفتر مبارزه با پولشویی و دفتر حقوقی.

** بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد ممکن است جهت بررسی و احراز شرایط مدارک دیگری را نیز درخواست نماید

5

مراحل دریافت خدمت

ü      بررسي مدارك دريافتي هيئت موسس و اعلام معرفي نماينده تام الاختيار

ü      مكاتبه و اعلام نواقص موجود به شركت متقاضي

ü      تهيه گزارشات هيئت موسس به هيات عامل جهت برگزاري جلسه حضوري با هيات موسس مزبور

ü      بررسي برنامه كسب و كار و مكاتبه با واحد هاي ذيربط جهت استعلام و جمع آوري نظرات درخصوص برنامه كسب و كار مزبور

ü      مكاتبه با شركت متقاضي و ارسال نظرات واحد ها

ü      برگزاري  جلسه كميته منتخب مديران با نمايندگان شركت پس از اخذ برنامه جامع كسب و كار اصلاح شده بر اساس نظرات واحدهاي ذيربط

ü      انجام هماهنگي هاي مربوط به برگزاري جلسه هيئت عامل به منظور برگزاري جلسه دفاع از برنامه كسب و كار

ü      حسب مورد استعلام از دفاتر ذی ربط از جمله دفتر مبارزه با پول شويي جهت احراز هویت و دفتر حقوقی حسب مورد و اخذ تعهد نامه‌های از پیش تعیین شده پس از اخذ و تكميل مدارك مربوطه

ü      ارسال خلاصه گزارش براي شوراي عالي بيمه

ü      صدور موافقت اصولي پس از اخذ موافقت مجمع عمومي بيمه مركزي

ü      استعلام از دفتر مبارزه با پول شويي جهت بررسی منشا پول

ü      بررسي پيش نويس اعلاميه پذيره نويسي و انطباق با قوانين مربوطه

ü      ارسال گزارش حاصل از پذيره نويسي به دفتر حقوقي و ارائه گزارش به معاونت طرح و توسعه

ü      صدور مجوز انتشاراعلاميه پذيره نويسي

ü      حضور در جلسات هيئت موسس و تهيه گزارش براي معاونت

ü      بررسي صورتجلسه هيئت موسس و تاييد اعضا هيئت مديره

ü      بررسي اولين صورتجلسه هيئت مديره

ü      برگزاري جلسه مصاحبه با مدير عامل توسط هيات عامل

ü      صدور مجوز تاييد صلاحيت مديرعامل

ü      صدور مجوز ثبت شركت

ü      انجام اقدامات مربوط به بررسي مدارك مديران و محاسبان فني پيشنهادي

ü      برگزاري جلسه مصاحبه با مديران و محاسبان فني

ü      صدور مجوز تاييد صلاحيت مديران و محاسبان فني

ü      گزارش بازديد از شركت و صدور پروانه فعاليت

6

هزینه خدمت

رایگان

7

آدرس اینترنتی دریافت خدمت

https://www.centinsur.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=167

 

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین